Lavoisier i oddychanie

Antoine  Laurent  de  Lavoisier  jest  uważany  za ojca współczesnej chemii. Jako jeden z pierwszych zwrócił  uwagę  na  znaczenie stosunków ilościowych  mas  substancji  uczestniczących  w reakcjach  chemicznych.  Stwierdził  on,  że  suma mas  substancji  przed  i  po  reakcji jest  taka  sama (tzw.  prawo  zachowania  masy).  Lavoisier charakteryzował  się  otwartą  umysłowością.  W swej pracy badawczej stosował zasady atematyki. Za  namową  swojego  ojca  odbył  też  studia prawnicze,  co  przyczyniło  się  w  dużej  mierze  do wzrostu  jego  zainteresowania  sprawami publicznymi. ...

Całe opowiadanie

05.05.2021 482 KB (PDF)
Download

Biografie i tła historyczne

Zasoby edukacyjne

Zasoby historyczne

 • Literatura podstawowa
  Lavoisier, Antoine Laurent: Essays Physical and Chemical: By M. Lavoisier [...] Translated from the French, with Notes, and an Appendix, by Thomas Henry [...], London 1776.
  Lavoisier, Antoine Laurent: Mémoires Sur Le Respiration Et La Transpiration Des Animaux, S.l. 1920, online available: http://www.biodiversitylibrary.org/title/1592.
   
 • Literatura dodatkowa
  Kabzińska K. (1995) Prace Antoine Lavoisiera z dziedziny chemii roślinnej i zwierzęcej. Analekta 4/1(7)
  Skomorowski T. (1875) Księga Wynalazków, Rękodzieł i Przemysłu. Wydawnictwo Redakcyi "Przyrody i Przemysłu". Tom II
  Zawidzki J. (1907)  Z historyi poznania składników powietrza. Dwa odczyty publiczne przez Jana Zawidzkiego. Chemik Polski Nr 24
  Beretta, Marco. 2012. Imaging the experiments on respiration and transpiration of Lavaosier and Séguin : Two unknown drawings by madame Lavoisier : Documenta inedita. Nuncius : annali di storia della scienza 27 (1):163-191, http://www.museogalileo.it/assets/files/pdf_news/Nuncius_027_01_2012_doc_inedita.pdf
  Beretta, Marco (Ed.). 2005. Lavoisier in Perspective. München: Deutsches Museum.
  Karamanou, Marianna; Androutsos, George. 2013. Antoine-Laurent de Lavoisier (1743–1794) and the birth of respiratory physiology. Thorax. doi:10.1136/thoraxjnl-2013-203840

Patrz również