Lichtenberg i elektrofor

Lichtenberg,  który żył w 18 wieku, był wybitnym naturalistą, krytykiem sztuki, satyrykiem, aforystą i jednym  z twórców niemieckiej fizyki eksperymentalnej. W swoim artykule:  "Kilka uwag  o maszynach aereostatycznych z 1784 r., opublikowanym w czasopiśmie "Der Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Literatur" (Czasopismo Nauk Przyrodniczych i Literatury, Getynga) pisał on o  osiągnięciach wieku w którym żył: "Nasz wiek 18.  nie będzie się wstydził, gdy wkrótce będzie przekazywał  swe osiągnięcia i  zdobytą wiedzę 19. wiekowi".  Jeśli 19. wiek zapytałby  wiek 18. : Co z sobą  przyniosłeś co, a widziałeś nowego? Mógłby on odpowiedzieć: "Określiłem kształt Ziemi. Przy  użyciu ognia,  podniosłem duże ciężary, tak jak bracia Montgolfier. Nauczyłem się,  jak stawić czoło piorunom używając metody Franklina. W 1780 r., dzięki pomysłom Lichtenberga  przeprowadziłem serię eksperymentów z "ujarzmianiem błyskawic" na wzgórzach wokół Getyngi, dzięki urządzeniom zainstalowanymi w podmiejskich domach.  Ponadto, mogę  wlewać błyskawicę (strumień elektryczny)  do butelek (słoików) Kleista (lejdejskich), niczym  szampana. Odkryłem ryby, które zabijają  pod wodą dzięki niewidzialnemu  piorunowi – są to "elektryczne węgorze". Główne osiągnięcia Lichtenberga w dziedzinie nauk przyrodniczych można również dodać do tej kolekcji. Nasza opowiadanie dotyczyło będzie  zagadnień  związanych z 18 -wiecznymi odkryciami w dziedzinie elektryczności. ...

Biografie i tła historyczne:

Zasoby edukacyjne

Zasoby historyczne

 • Literatura podstawowa
  Lichtenberg, Georg Christoph: De nova methodo naturam ac motum fluidi electrici investigandi commentatio posterior, Göttingen 1779, available online: http://google.de/books?id=7qI_AAAAcAAJ&hl=de.
  Lichtenberg's Visits to England, as Described in his Letters and Diaries, Oxford, The Clarendon Press, 1938 (trans. and ed., by Margaret L. Mare and W. H. Quarrell)
 • Literatura dodatkowa
  Encyklopedia popularna PWN (str. 446), wyd. naukowe PWN, Warszawa 1994
  Lichtenberg G. Ch.: Pochwała Wątpienia. Bruliony i Inne Pisma (tłum. Tadeusz Zatorski), 2005
  Skorupa E.: Twarze - emocje – charaktery (str. 82), Kraków 2013
  Szczeniowski Sz.: Fizyka doświadczalna, część III – elektryczność i magnetyzm (str. 300, 321), wyd. naukowe PWN, Warszawa 1966
  Cherington M, McDonough G, Olson S, Russon R, Yarnell PR: Lichtenberg figures and lightning: case reports and review of the literature. Cutis. 2007 Aug ;80(2):141-3.
  Heilbron, J. L.: Electricity in the 17th and 18th centuries: a study of early modern physics, Mineola, N.Y 1999.
  Takahashi, Y. (1979). Two hundred years of lichtenberg figures. Journal of Electrostatics Journal of Electrostatics, 6(1), 1-13.

Patrz również

Storytelling HOWTO