Ιστορίες

Η αφηγηματική προσέγγιση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του έργου Αφηγηματικού Μοντέλου Διδασκαλίας. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε κάποιες αφηγηματικές προσεγγίσεις για ιστορίες, οι οποίες περιγράφουν τις ιστορικές εξελίξεις μέσα στην επιστήμη. Οι ιστορίες δεν είναι απαραίτητο να είναι αυθεντικές ή να είναι μια ακριβής περιγραφή των ιστορικών γεγονότων. Οι διάλογοι που μπορείτε να βρείτε εδώ δεν είναι πραγματικοί, τα κίνητρα της δράσης ατόμων σε αυτές τις ιστορίες είναι δική μας ερμηνεία των ιστορικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου, οι ιστορίες μας τονίζουν ορισμένες μόνο πτυχές της ιστορίας, ώστε να αναδείξουν τα περιστατικά τα οποία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας στον τομέα της επιστήμης.

Οι ιστορίες που παρέχονται δεν χρειάζεται να αποστηθίζονται. Η ιδέα μας είναι να χρησιμοποιούνται κυρίως ως έναυσμα για αυτοσχεδιασμό, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να προσαρμόζει την ιστορία κατά το δικό του τρόπο (βλέπε επίσης μας Πώς αφηγούμαστε). Το πρόσωπο που αφηγείται την ιστορία πρέπει να αναπτύξει μια δική του εκδοχή ή να παρουσιάσει την προσωπική αφήγηση, χωρίς το αίσθημα του περιορισμού από τις ιστορίες που παρέχονται εδώ. Οι λέξεις της ιστορίας μας, σε συνδυασμό με άλλο συμπληρωματικό υλικό που θα βρείτε εδώ είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτύξει και να παρουσιάσει καθένας τη δική του ιστορία.

Μπορείτε να βρείτε τις βασικές ιστορίες πίσω από το μενού στην αριστερή πλευρά, αλλά και περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την ιστορική κατάταξη, καθώς και διδακτικά/παιδαγωγικά ζητήματα. Όλες οι ιστορίες  συμπληρώνονται από βίντεο, στο οποίο  επαγγελματίας αφηγητής τις αφηγείται και από εκπαιδευτικές πηγές που περιέχουν σενάρια της τάξης με δραστηριότητες για τους μαθητές, σκοπούς και διδακτικούς στόχους και προτάσεις για τους διδάσκοντες. Επίσης σε μερικά βίντεο  παρουσιάζονται ανακατασκευές ιστορικών οργάνων.

Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στις ιστορίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αποφασίσαμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε θέματα (π.χ. ενέργεια, ραδιενέργεια, τα οποία δεν μπορεί να περιορίζονται σε ένα μόνο μάθημα), διάφορες πτυχές της φύσης της Επιστήμης και των σχολικών μαθημάτων φυσικά.