Ο Δημόκριτος και τα άτομα

Ήταν ένα ζεστό απόγευµα, όταν ο Πλάτωνας βάδιζε στο δρόµο και το µόνο που ήθελε, ήταν να επιστρέψει  στο  δροσερό  σπίτι  του…  Παρά  τη  ζέστη  περπατούσε  γρήγορα,  όχι  µόνο  γιατί βιαζόταν να γυρίσει, αλλά και γιατί είχε πολύ κακή διάθεση. Ήταν πολύ ενοχληµένος. Κάτι
τόσο ενοχλητικό είχε να του συµβεί εδώ και πολύ καιρό. Ήταν ένας καταξιωµένος φιλόσοφος, σίγουρα ένας από τους πιο φηµισµένους στην Αθήνα και η Αθήνα ήταν τότε το κέντρο του κόσµου, τουλάχιστον του πολιτισµένου κόσµου. Όπως κάθε πρωί ο Πλάτωνας είχε πάει στην Ακαδηµία, τη σχολή την οποία είχε ιδρύσει, για να διδάξει τους µαθητές του. Αυτή τη φορά όµως κάτι αναπάντεχο συνέβη.  Ένας ηλικιωµένος άνδρας ο οποίος τριγύριζε εκεί, ρώτησε εάν  θα µπορούσε  να επωφεληθεί και αυτός από τη σοφία του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας κολακευµένος από το θαυµασµό του ανθρώπου συµφώνησε. Πόσο ανόητος ήταν! ...

Βιογραφίες και ευρύτερα ιστορικά πλαίσια – αναδρομές

Αφηγηματικές πηγές

Δημόκριτος

Εκπαιδευτικό υλικό

Δείτε Επίσης