Η Ζουλιότ Κιουρί και η τεχνητή ραδιενέργεια

Η  Ιρέν ήτανµόνη στο σπίτι καθώς ο σύζυγός της ο Φρεντερίκ είχεµάθηµα από νωρίς στο πανεπιστήµιο. Τα  δυο  της  παιδιά  είχαν  πάει  περίπατο µε  τη  γκουβερνάντα  και  η  Ιρέν  καθόταν  στο  γραφείο  της προσπαθώντας να τελειώσει ένα επιστηµονικό άρθρο. Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες και σεµεγάλο βαθµό απροσδόκητες. Ήταν η εποχή που οι Ναζί είχαν πάρει την εξουσία στη Γερµανία και η Ιρέν και ο Φρεντερίκ ήταν µεταξύ των Γάλλων διανοουµένων που ίδρυσαν και συµµετείχαν στο αντιφασιστικό κίνηµα του Παρισιού. Παρά την  έντονη πολιτική του δράση, το ζευγάρι παρέµενε πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορούσε την επιστηµονική του έρευνα. Γι’ αυτό το λόγο η Ιρέν καθόταν στο γραφείο της αντί να βρίσκεται στο εργαστήριο όπως κανονικά θα έπρεπε να ήταν εκείνη την ώρα. Εντελώς αναπάντεχα χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Αναρωτιόταν ποιοςµπορεί να είναι ο πρωινός επισκέπτης. Το κουδούνι χτύπησε πάλι. Φαινόταν ότι ήταν επείγον. Η Ιρέν έτρεξε  προς την πόρτα, την άνοιξε και αντίκρισε έναν άνδραµε στολή, ο οποίος της είπε: «Έχω ένα τηλεγράφηµα για τον Φρεντερίκ και την Ιρέν Ζολιό-Κιουρί. Είναι από την Σουηδική Ακαδηµία Επιστηµών». Η Ιρέν κράτησε την αναπνοή της και πολλές σκέψεις πέρασαν από το µυαλό της. Σκέψεις που ξεκινούσαν µε εκείνες  τις ιστορίες που η µητέρα της, η Μαρία Κιουρί της είχε πει. ...

Βιογραφίες και ευρύτερα ιστορικά πλαίσια – αναδρομές

Εκπαιδευτικό υλικό

Ιστορικές πηγές

 • Πρωτεύουσες πηγές
  Joliot-Curie, Irène/Joliot-Curie, Frédéric: L’existence du neutron: la projection de noyaux atomiques par un rayonnement très pénétrant, Paris 1932.
  Joliot-Curie, Irène et. al.: Physique nucléaire: un nouveau type de radioactivité : note, Paris 1934.
  Joliot-Curie, Irène/Joliot-Curie, Frédéric: L’électron positif,, Paris 1934.
  Joliot-Curie, Irène/Joliot-Curie, Frédéric: Radioactivité artificielle, Paris 1935.
  Joliot-Curie, Irène/Joliot-Curie, Frédéric: New Evidence for the Neutron, London 1932.
  Joliot-Curie, Frédéric/Joliot-Curie, Irène: Artificial Production of a New Kind of Radio-Element, London 1934.
  Joliot-Curie, Frédéric: Nobel Lecture: Chemical Evidence of the Transmutation of Elements, Stockholm 12.12.1935, online available:  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1935/joliot-f....
  Joliot-Curie, Irène: Nobel Lecture: Artificial Production of Radioactive Elements, Stockholm 12.12.1935, online available: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1935/joliot-c....
  Joliot-Curie, Frédéric et. al.: Scientists and Intellectuals Address all Peace Lovers, Paris 1950.
 • Δευτερεύουσες πηγές
  Biquard, Pierre: Frédéric Joliot-Curie; the Man and his Theories., New York 1966.
  Biquard, Pierre: Frédéric Joliot-Curie et l’énergie atomique, Paris u.a. 2003.
  Brian, Denis: The Curies: A Biography of the most Controversial Family in Science, Hoboken, NJ 2005.
  Goldsmith, Maurice: Frédéric Joliot-Curie: A Biography, London 1976.
  McKown, Robin: She Lived for Science; Irène Joliot-Curie., New York 1961.
  Pinault, Michel: Frédéric Joliot-Curie, Paris 2000.

Δείτε Επίσης