Ιστορίες ανά θεματική περιοχή

Τα θέματα των ιστοριών μπορεί να ταξινομηθούν στις σχολικές θεματικές περιοχές της βιολογίας, της χημείας και της φυσικής. Ωστόσο, κάποιες από τις ιστορίες μπορεί να υπάρχουν στο πεδίο δύο θεματικών περιοχών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μια εις βάθος επεξεργασία του επιλεγμένου θέματος και επίσης να δίνουν έμφαση στο ιστορικό υπόβαθρο ή / και σε πτυχές της Φύσης της Επιστήμης.

Η θεματική περιοχή της βιολογίας περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων ιστορίες - αφηγήσεις για τη διατροφή και για την ανακάλυψη και την έρευνα των νοσημάτων της ανεπάρκειας.

Η θεματική περιοχή της  χημείας σας παρέχει με τις ιστορίες, π.χ. σχετικά με τον περιοδικό πίνακα των στοιχείων, την ανακάλυψη της αρχής διατήρησης μάζας στις χημικές αντιδράσεις και την ανάπτυξη των εννοιών του τι είναι ένα άτομο.

Η θεματική περιοχή της  φυσικής ασχολείται με το ΤΙΠΟΤΑ - κυριολεκτικά! Εδώ θα βρείτε τις πρώτες ιδέες για το τι είναι το κενό, με την επίδειξη της τεχνητής ραδιενέργειας και την ανάπτυξη και τη χρήση της αρχής διατήρησης της ενέργειας.