Podejście narracyjne jest podstawą projektu STM. W tej części znajdziecie takie narracyjne podejścia do opowiadań, które opisują historyczne wydarzenia w ramach nauki. Opowiadane historie nie muszą być autentyczne lub być dokładnym opisem wydarzeń historycznych. Dialogi, które  można tutaj znaleźć są całkowicie fikcyjne, motywy osób działających w opowiadaniach są naszą interpretacją prawdziwych informacji historycznych. Stąd nasze opowiadania  podkreślają pewne aspekty tych historii tak, aby uwydatnić zdarzenia, które są podstawowymi cechami codziennej pracy naukowej.

Zamieszczonych opowiadań  nie musimy się  nauczyć na pamięć. Nasz pomysł jest taki, że zawierają one pewną dawkę improwizacji tak, że nauczyciel będzie w stanie zaadaptować opowiadanie dla siebie (zob. także nasze Opowiadanie – JAK). Osoba  opowiadająca musi opracować swoją  własną  wersję i  przedstawić osobistą narrację bez poczucia ograniczenia lub wiązania się z opowiadaniem umieszczonym tutaj. Treść naszej historii w połączeniu z innym  uzupełniającym materiałem, który też można tutaj znaleźć są podstawą, na której osobiste opowiadanie może być opracowane i przedstawione.

Za menu po lewej stronie będzie można znaleźć nie tylko podstawowe opowiadania, ale również dalszą lekturę  dotyczącą podstaw historycznych oraz problemów dydaktyczno- pedagogicznych. Niektóre opowiadania są również wspierane przez filmy, w których albo historie są opowiadane lub rekonstrukcje instrumentów historycznych można zobaczyć w akcji.

Aby umożliwić dostęp do opowiadań z różnych punktów widzenia, zdecydowaliśmy się podzielić je na kategorie tematów (np. energia, radioaktywność, które nie mogą być ograniczone do jakiegokolwiek jednego przedmiotu szkolnego), różnych aspektów Natury Nauki i przedmiotów szkolnych.