wg dziedziny

Opowiadania mogą być dostępne poprzez dziedziny nauki (biologia, chemia, fizyka), w każdej dziedzinie jest sześć opowiadań. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnych opowiadaniach zawarte są materiały, które mogą mieć charakter interdyscyplinarny, a więc mogą być również wartościowe dla innych dziedzin. To jest szczególnie użyteczne dla głębszego potraktowania wybranej dziedziny oraz do położenia nacisku na aspekty tła historycznego i/lub Natury Nauki.

Dziedzina biologia zawiera – wśród innych opowiadań – opowiadania o odżywaniu i o odkryciach i badaniach chorób z powodu niedoborów.

Dziedzina chemia dostarcza opowiadań na temat: okresowy układ pierwiastków, odkrycie zasady zachowania masy w reakcjach chemicznych oraz rozwoju pojęć dotyczących tego, czym jest atom.

Dziedzina fizyka dotyczy NICZEGO – dosłownie! Znajdziesz tu dawne idee czym jest próżnia, przedstawienie sztucznej promieniotwórczości i rozwój oraz wykorzystanie zasady zachowania energii.