Välkommen till projektet "Storytelling inom naturvetenskaperna"

StoryTelling-projektet syftar till att stödja utbildningsprocesser inom det vetenskapliga området. Målet är att främja utvecklingen av vetenskaplig expertis samt en förståelse för vetenskap genom att introducera lämpligt utformade berättelser baserade på historiska händelser i klassrummet.