Arkimedes dilemma

Vår historia utspelar sig cirka 240 år före vår tideräknings början i Syrakusa – en stad på Sicilien, som vid denna tid är en av de rikaste och mäktigaste städerna vid Medelhavet och därmed också i den så kallade civiliserade världen (vad än detta kan ha inneburit på den tiden). Staden styrdes av kung Hieron, som hade lyckats med att under en lång period skapa fred på ön genom att ha slutit ett sinnrikt fördrag med romarna. Även om freden vilade på osäker grund hade människorna i staden och på landet vant sig vid läget och var belåtna med kungen och förhållandena.