σπίτι

Tο αφηγηματικό @ μοντέλο διδασκαλίας (S @ TM) έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών και των σχολικών συμβούλων των φυσικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και στην ενθάρρυνση νέων αγοριών και κοριτσιών να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες στον τομέα της επιστήμης. Eπιλέξαμε αυτή την ομάδα στόχου, διότι αντιπροσωπεύει τον πιο σημαντικό παράγοντα στην εκπαίδευση του μαθητή. Το  περιεχόμενο του έργου στηρίζεται σε βασικές έννοιες της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας που συνήθως διδάσκονται σε μαθητές ηλικίας περίπου δεκαπέντε ετών.