Fizyka

♦ Czy coś co jest NICZYM może istnieć? To opowiadanie dotyczy niemieckiego burmistrza Otto von Guericka i jego przegranej gry, która okazała się potwierdzeniem istnienia próżni.
Guericke i próżnia

♦ W 1778 r. dziwne wzory na plecach Piotra doprowadziły Marcina, Andrzeja i Michała na wykłady Georga Christopha Lichtenberga. Opisuje tworzenie się takich wzorów w swoim laboratorium w Goettingen i wyjaśnia dlaczego te wzory powstają.
Lichtenberg i elektrofor

♦ Jaka jest natura ciepła – czy jest to substancja czy nieskończenie małe ruchy cząstek materii? Między innymi, Bawarski Minister Wojny Benjamin Thomson, później znany jako hrabia Rumford znalazł odpowiedź na to pytanie dzięki analizie procesu wiercenia w armatach.
Rumford i cieplik

♦ Określenie mechanicznego równoważnika ciepła było narzędziem do zdefiniowania pierwszego prawa termodynamiki, które opisuje zachowanie energii. Dwa opowiadania, które dotyczą różnych aspektów pracy naukowej dostarczą wglądu do zestawu eksperymentów Joule’a, dzięki którym określił on relację między ciepłem i pracą mechaniczną.
Joule i energia

♦ Bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej jest w rzeczywistości znane już od pewnego czasu. Opowiadanie przedstawi Ci rozwój pierwszych kuchenek działających z wykorzystaniem energii słonecznej oraz polityczne i ekonomiczne powody dlaczego ten model nie znalazł praktycznego zastosowania.
Kuchenka słoneczna Mouchota

♦ Irena Joliot-Curie i jej mąż Fryderyk dwa razy nie zdążyli opublikować wyników swoich odkryć, które zostały ogłoszone przez ich przeciwników z uzyskaniem za to nagrody Nobla. Jednakże, w 1935 r. ich szczególne zdolności obserwacyjne przyniosły im w końcu również nagrodę Nobla za przedstawienie w jaki sposób człowiek jest w stanie tworzyć nowe sztuczne pierwiastki promieniotwórcze.
Joliot-Curie i sztuczna promieniotwórczość