Guericke i próżnia

Wędrując  ulicami  Magdeburga  Otto  Guericke snuł  rozważania  na  temat  pewnej  niezwykłej teorii, która prawie sto lat temu została ogłoszona przez Mikołaja  Kopernika,  ale  do  dziś  była przedmiotem polemik i sporów. Według tej teorii wokół  nieruchomego  Słońca  krąży  Ziemia  wraz  z innym planetami.  Twierdzenie  to  stało  w sprzeczności  z  wcześniej  ustalonym  obrazem Wszechświata,  wywodzącym  się  jeszcze  ze starożytności  od Ptolemeusza,  zgodnie  z  którym wokół  nieruchomej  Ziemi  krąży  Słońce  wraz  z innymi ciałami niebieskimi. W ten sposób ta nowa teoria ustanawiała Słońce  jako  centrum Wszechświata,  zaś  Ziemię  umieszczała  w  jednym szeregu z innymi planetami! Z tego powodu stała się  ona  przedmiotem ostrej  krytyki  ze  strony teologów  –  ojcowie  Reformacji  potępili  ją  i  jej autora,  zaś  Kościół  Katolicki  zakazał  jej rozpowszechniania  jako  teorii nie  w  pełni udowodnionej.  I  chociaż  wyniki  obserwacji astronomicznych  niedawno  przeprowadzonych przez  Galileusza,  dotyczących  faz  planety Wenus, świadczyły  na  korzyść  teorii  Kopernika,  to pozostało jeszcze kilka ważnych i niewyjaśnionych kwestii.  Jedną  z  nich,  często  podnoszoną przez oponentów,  był  brak  bezpośrednich  dowodów, pochodzących  z  obserwacji  astronomicznych,  na roczny  ruch  Ziemi  wokół  Słońca.  Inną  z kolei kwestią  było  pytanie:  jak  Ziemia,  w  swym  ruchu wokół  Słońca,  pociąga  za  sobą  Księżyc,  który niezmiennie  jej  towarzyszy?   Mimo braku odpowiedzi na te pytania Otto opowiedział się za nową teorią Kopernika, gdyż przemówiła do niego prostotą opisu Wszechświata. ...

Całe opowiadanie

05.05.2021 448 KB (PDF)
Download

Biografie i tła historyczne:

Zasoby edukacyjne

Zasoby historyczne

 • Literatura podstawowa
  Wróblewski A. K., Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  chott, Kaspar: Technica Curiosa, Sive Mirabilia Artis: Libris XII. [...], Nürnberg 1664, online available: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/125-52-quod.
  Guericke, Otto von: Ottonis de Guericke Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio 1672, online available: http://archive.org/details/ottonisdeguerick00guer.
  Guericke, Otto von: The New (So-Called) Magdeburg Experiments of Otto Von Guericke, Dordrecht 1994, online available: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-2010-4.
 • Literatura dodatkowa
  Amsterdamski P., Orłowski B., Yamazaki M., Słownik uczonych, Horyzont, 2002
  Balchin J., 100 uczonych, odkrywców i wynalazców, którzy zmienili świat, Świat Książki, Warszawa 2006
  Genz, Henning: Nothingness, the Science of Empty Space., Reading, MA 2009, online available:http://public.eblib.com/EBLPublic/PublicView.do?ptiID=904325.
  Shapin, Steven; Schaffer, Simon: Leviathan and the Air-Pump. Princeton: University Press 1985

Patrz również

Storytelling HOWTO