James Prescott Joule i mechaniczny równoważnik ciepła

Manchester,  wczesne  lata  1840.  Manchester  był  w tym  czasie  prężnym  miastem  przemysłowym  i  w zasadzie  mógłby  być  nazywany przemysłowym centrum  Anglii,  co  w  tamtych  czasach  oznaczało przemysłowe  centrum  świata.  James  Prescott  Joule, młody  właściciel  browaru, szedł  do  swojej  fabryki.  W zasadzie,  to  wciąż  była  fabryka  jego  ojca,  jednakże James przejął obowiązki zarządcy już parę lat wcześniej. Kiedy przechadzał  się  ulicą,  był  nieobecny  myślami  i miał  ku  temu  powody,  choć  nie  tak  oczywiste.  Jego browar  dobrze  prosperował,  a  właściwie piwo,  które produkował,  było  jednym  z  najpopularniejszych  w mieście. Jednak było coś innego, co go intrygowało i do pewnego stopnia niepokoiło. ...

Całe opowiadanie

05.05.2021 488 KB (PDF)
Download

Biografie i tła historyczne:

Filename Date Size / type
Tło historyczne:Energia 05.05.2021 2 MB (PDF)
Biografia: Joule 05.05.2021 548 KB (PDF)
Filename Date Size / type
Zasoby edukacyjne (PDF) 05.05.2021 526 KB (PDF)

Zasoby historyczne

 • Literatura podstawowa
  Wróblewski A. K., Historia fizyki Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2006
  Joule, James Prescott: On the Mechanical Equivalent of Heat, in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London 140, 1850, S. 61–82.
  Joule, James Prescott et. al.: The Scientific Papers of James Prescott Joule 1884, available online:http://archive.org/details/scientificpapers01joul.
 • Literatura dodatkowa
  Encyklopedia odkryć i wynalazków, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1979
  Rival M., Wielkie eksperymenty naukowe Cyklady, Warszawa, 1997
  E. M. Rogers, Fizyka dla dociekliwych. Cząsteczki i energia, cz. 3. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1960
  Wróblewski A. K., 200 uczonych w anegdocie. Księga II, Świat Książki, Warszawa, 2010
  Clagett, Marshall: Critical Problems in the History of Science 1962.
  Heering, Peter: On J.P. Joule’s Determination of the Mechanical Equivalent of Heat, The History and Philosophy of Science in Science Education: Proceedings of the Second International Conference on the History and Philosophy of Science in Education 1992.
  Kuhn, Thomas S.: Energy Conservation as an Example of Simultaneous Discovery, Critical Problems in the History of Science 1962.
  Sibum, Heinz Otto: Reworking the Mechanical Value of Heat: Instruments of Precision and Gestures of Accuracy in Early Victorian England, in: Studies in History and Philosophy of Science Part A 26, Ausgabe 1 (1995), S. 73–106.

Patrz również