Rumford i cieplik

Benjamin  Thompson,  bawarski  minister  wojny,  wszedł  do  pracowni  aby  skontrolować  produkcję nowych dział. Jak można zauważyć, Benjamin Thompson nie jest raczej typowym bawarskim nazwiskiem, i tak naprawdę Thompson nie był obywatelem Bawarii. Urodził się w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej. W czasie gdy wchodził do pracowni nie było już kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej  –wydarzenia,  o  których  mowa,  miały miejsce  pod  koniec  XVIII  wieku.  Podczas  wojny  o  niepodległość Stanów  Zjednoczonych,  Thompson  działał  jako  brytyjski  szpieg,  przez  co musiał  wyjechać,  gdy  sprawy potoczyły  się  nie  po  ich  myśli.  Dlaczego  Amerykanin  mógł  zostać  bawarskim  ministrem  wojny  to zupełnie  inna historia,  którą  nie  będziemy  się  tutaj  zajmować.  Jednak widocznie  nadzór  nad  produkcją sprzętu  zbrojeniowego  leżał  w  obowiązkach  ministra wojny,  przynajmniej  w  tamtych  czasach.  Europa była na skraju wojny, Rewolucja Francuska i późniejsze wzmocnienie władzy Napoleona rzuciły groźbę na wszystkich  europejskich  władców  i  dlatego  spodziewano  się  wojny  –  tak  naprawdę  już  istniał  konflikt militarny. W związku z tym, potrzebowano nowych dział, a w konsekwencji Benjamin Thompson musiał iść do warsztatu, by upewnić się, że praca wre, a jakość broni była taka, jakiej oczekiwano. ...

Całe opowiadanie

05.05.2021 405 KB (PDF)
Download

Biografie i tła historyczne:

Zasoby edukacyjne

Zasoby historyczne

 • Literatura podstawowa
  Rumford, Benjamin Count of: An Inquiry Concerning the Source of the Heat Which is Excited by Friction. By Benjamin Count of Rumford, in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London 88 (01.01.1798), S. 80–102, available online:  http://www.jstor.org/stable/106970.
  Rumford, Benjamin Count of: An Inquiry Concerning the Weight Ascribed to Heat, in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London 89 (01.01.1799), S. 179–194, available online: http://www.jstor.org/stable/107032.
 • Literatura dodatkowa
  Sanborn C. Brown  (1966). Rumford Fizyk niezwykły Wiedza Powszechna
  Brown, G. I.: Scientist, Soldier, Statesman, Spy - Count Rumford: ¬The Extraordinary Life of a Scientific Genius. Stroud (Gloucestershire): Sutton 1999.
  Brown, S. C.: Count Rumford: Physicist Extraordinary. Westport, Conn.: Greenwood Press 1979.
  Goldfarb, Stephen J.: Rumford’s Theory of Heat: A Reassessment, in: The British Journal for the History of Science 10, Ausgabe 01 (1977), 25, available online: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007087400015090.
  Heering, Peter: An Experimenter’s Gotta Do What an Experimenter’s Gotta Do—But How?, in: Isis 1014(01.12.2010), 794–805, available online: http://www.jstor.org/stable/10.1086/657478

Patrz również

Storytelling HOWTO