Maria Skłodowska-Curie: odkrywca dwóch promieniotwórczych pierwiastków

Zbliża  się  koniec   XIX.  stulecia.  Okres  ten  nie  jest  dla  Polski  pomyślny.  Na  skutek  rozbiorów   jest  ona podzielona pomiędzy Austrię, Prusy i Rosję. Warszawa, gdzie urodziła się Maria Skłodowska, należy do Imperium  Rosyjskiego,  z  urzędowym  językiem  rosyjskim.  Tępiona  jest  polska kultura  i  zakazane  jest istnienie  polskich  szkół.  Tak   więc  Maria  uczęszcza  do  szkoły  z  dwoma  programami  nauczaniaoficjalnym, dla inspektorów rosyjskiego rządu i nieoficjalnym –  polskim. Maria była najlepszą uczennicą w klasie i kiedy w szkole zjawiali się inspektorzy, najczęściej do odpowiedzi wybierano Marię, ponieważ bardzo dobrze władała rosyjskim. W wieku 15 lat kończy szkołę średnią ze złotym medalem. I co będzie robiła później? Większość dziewcząt w jej wieku pomyśli o małżeństwie, ale ona marzyła o dalszej nauce  -chciałaby  zostać  uczoną...  Ale  czy  w  sytuacji ekonomicznej   6  -osobowej  rodziny  Skłodowskich  (matka Marii zmarła, gdy miała ona 11 lat) na utrzymaniu ojca, Władysława, nauczyciela fizyki, było to możliwe? Zapewne  nie,  więc  siostry  Skłodowskie-  Bronisława  i  Maria  zaczęły  zarobkowo  udzielać  korepetycji dzieciom  z  zamożnych  rodzin. Wówczas  to  Maria  opracowała  plan,  który  miał  pozwolić  zrealizować marzenia obu sióstr. Ona zostanie  guwernantką na wsi, a połowę ynagrodzenia będzie przesyłała Broni. Umożliwi  to  siostrze  studia  medyczne  w  Paryżu,  a  kiedy  Bronia  zostanie  lekarzem,  zapłaci  za  podróż
Marii  i  jej  studia  w Paryżu.   Pamiętajmy,  że  w  tym  czasie  w Polsce  nie  przyjmowano  kobiet  na wyższe uczelnie, nie mogły one studiować na uniwersytetach. Czy marzenia sióstr Skłodowskich spełniły się iczy Maria  odniosła  sukces  w  nauce  końca  XIX  i  początku  XX  wieku?  Dowiedzmy się  o  tym  z  naszego opowiadania...

Całe opowiadanie

05.05.2021 620 KB (PDF)
Download

Biografie i tła historyczne:

Zasoby edukacyjne

Zasoby historyczne

 • Literatura podstawowa
  Wróblewski A. K.: Historia fizyki, wyd. naukowe PWN, Warszawa 2011
  Curie, Marie u. Pierre und Becquerel, Henry: Sur une substance nouvelle radio-active, contenue dans la pechblende, in: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences 32, Ausgabe 127 (1898), online available: https://archive.org/details/surunesubstancen127curi.
  Curie, Marie: Nobel Lecture: Radium and the New Concepts in Chemistry, Stockholm 11.12.1911,online available:  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1911/marie-curie-lecture.html.
 • Literatura dodatkowa

  Balchin J., 100 uczonych, odkrywców i wynalazców, którzy zmienili  świat, Świat Książki, Warszawa, 2006
  Brian D.: Rodzina Curie. Warszawa: "Amber", 2006
  Cieśliński P., Majewski J. S., Spacerownik. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie, Nauka Ekstra, Warszawa 2011
  Curie E.: Maria Curie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997
  Goldsmith B.: Geniusz i obsesja : wewnętrzny świat Marii Curie. Wrocław: Wyd. Dolnośląskie, 2006
  Gwiazdowska B., Maria Skłodowska-Curie – nie tylko odkryła rad, IGNIS, Warszawa 1997
  Hurwic J., Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość, Żak, Warszawa 1993
  Kaczorowska T., Córka mazowieckich równin, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów, 2011
  Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie. Notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku. WSiP Warszawa, 2004
  Lemire L., Maria Skłodowska-Curie, Świat Książki, Warszawa 2011
  Parker S., Maria Skłodowska – Curie i rad, WSiP, Warszawa, 1992
  Piskusewicz J., Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904-1934, Wyd. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 1998
  Piskusewicz J., Między nauką a polityką Maria Skłodowska – Curie, UMCS, Lublin, 2007

  Pogwizd T., Mendychowski M., Maria Curie i córki. Listy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2011
  Quinn S., Życie Marii Curie, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997
  Skłodowska – Curie M. - Autobiografia, Wyd. II, PWN, Warszawa, 1960
  Turło J. (red.), Projekty edukacyjne "Promieniotwórczy Świat", IF UMK, 2003
  Turło J., Polka wszechczasów i promieniotwórczość, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, POZKAL, 37 (1/2011), Toruń, 2011
  Turło J., Przegiętka K., Promieniotwórczy świat i nauczanie Marii Skłodowskiej – Curie, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, TOP KURIER, 24, (4/2007), Toruń, 2007
  Wielcy Polacy, t. 4 serii pt. Maria Skłodowska-Curie, Wydawca De Agostini Polska sp.zo.o. Warszawa
  Brian, Denis: The Curies. A Biography of the most Controversial Family in Science, Hoboken, NJ 2005.
  Byers, Nina/Williams, Gary A: Out of the Shadows. Contributions of Twentieth-Century Women to Physics, Cambridge, UK; New York 2006.
  Goldsmith, Barbara: Obsessive Genius: The Inner World of Marie Curie, London 2005.
  Leclercq, Bénédicte et. al.: Leçons de Marie Curie, Les Ulis, France 2003.
  Rayner-Canham, Marelene F et. al.: A devotion to their science pioneer women of radioactivity, Philadelphia, Pa.; Montréal 1997, online available: http://site.ebrary.com/id/10175966.
  Redniss, Lauren: Radioactive: Marie & Pierre Curie ; A Tale of Love & Fallout, New York 2011.

Patrz również

Storytelling HOWTO