Dalton i atomy

John  Dalton  był  szczęśliwym  człowiekiem. Zawsze  wykazywał  chęć  nauczania,  chociaż  w wieku XVIII  było to  dość  niezwykłe pragnienie jak dla  kogoś  o  jego  statusie  społecznym.  Jego  ojciec zajmował  się  tkactwem,  a  dodatkowym  źródłem utrzymania  rodziny  był  jeszcze  kawałek  własnej ziemi.  John,  jak  wiele  dzieci  swojej  epoki,  musiał pracować  od  najmłodszych  lat.  Jednakże  po  latach jego  marzenie  spełniło  się:  w  roku  1793  otrzymałposadę  wykładowcy  matematyki  i  filozofii naturalnej w New College  w Manchesterze. Wkrótce po  tej nominacji został też  członkiem  Towarzystwa Literackiego  i  Filozoficznego  w  Manchesterze, jednego  z  prestiżowych  towarzystw  naukowych  w Anglii z końca XVIII wieku.  Dalton  lubił nauczać  –swój  pierwszy  wykład  odbył  w  miejscowej  szkole, gdy  miał  dwanaście  lat.  Kochał  też  naukę  i piastowane  przezeń  stanowisko  dawało  mumożliwość połączenia obydwu pasji jednocześnie. ...

Całe opowiadanie

05.05.2021 568 KB (PDF)
Download

Biografie i tła historyczne:

Zasoby edukacyjne

Zasoby historyczne

 • Literatura podstawowa
  Dalton, John: A New System of Chemical Philosophy I 1808, online available:http://archive.org/details/newsystemofchemi01daltuoft.
  Dalton, John: A New System of Chemical Philosophy II 1827, online available:http://archive.org/details/newsystemofchemi02daltuoft.
  Dalton, John et. al.: Foundations of the Atomic Theory 1893, online available:https://archive.org/details/ost-chemistry-foundations_of_the_atomic_theory.
 • Literatura dodatkowa
  Grunwald E., R. H. Johnsen, Atomy, cząsteczki i przemiany chemiczne, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1964
  Wielka Encyklopedia PWN, tom 6, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002
  Wróblewski A. K., Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  Wróblewski A. K., Uczeni w anegdocie, Prószyński i Ska, Warszawa 1999
  Baxter, Roberta: John Dalton and the Development of Atomic Theory, Greensboro, N.C. 2013.
  Fernandez, Bernard: Unravelling the Mystery of the Atomic Nucleus: A Sixty Year Journey 1896 - 1956, New York, NY 2013.
  MacDonnell, John J.: The Concept of an Atom from Democritus to John Dalton, Lewiston u.a. 1992.
  Patterson, Elizabeth C.: John Dalton and the Atomic Theory: The Biography of a Natural Philosopher, Garden City, NY, Anchor Books Ed. 1970.
  Roscoe, Henry Enfield: John Dalton and the Rise of Modern Chemistry 1895.
  Roscoe, Henry Enfield/Harden, Arthur: A New View of the Origin of Dalton’s Atomic Theory, New York, NY u.a., Repr.  1896, 1970.
  Thackray, Arnold: John Dalton; Critical Assessments of his Life and Science, Cambridge 1972.

Patrz również

Storytelling HOWTO