Chemia

♦Analizując rezultaty eksperymentów fizycznych John Dalton zauważył, że uzyskał on zarówno odpowiedzi na dotychczasowe jak i nowe pytania dotyczące budowy materii. Rozważał on, że istnieje coś takiego jak "nadrzędna zasada".
Dalton i atomy

♦ Mamy tutaj do czynienia z fikcyjną dyskusją między Demokrytem i Platonem, która ma na celu przedstawienie przeciwstawne obrazy budowy materii w Starożytności. Należy zauważyć, że mimo iż poglądy Demokryta na ten temat mogłyby być łatwiej zaakceptowane przez nowożytną naukę, nie spotkały się one z wyższą oceną niż idee Platona. Tak było aż do ok. 1800 roku, kiedy jego model i idea małych, niepodzielnych cząstek została odkryta powtórnie.
Demokryt i atomy

♦ Spotykamy tu Marię Curie na jej drodze od utalentowanego ucznia, który urodził się i wychowywał w Warszawie, w trudnych czasach, aż do najbardziej znanego uczonego przyrodnika w XX w. i w szczególności poznajemy jej życiowe osiągnięcia, które polegały na zweryfikowaniu występowania nieznanych dotąd pierwiastków promieniotwórczych.
Maria Skłodowska-Curie: odkrywca dwóch promieniotwórczych pierwiastków

♦ Co byłoby odpowiednim modelem przedstawiającym podobieństwo do atomu? Eksperymentalne wyniki Rutherforda były przeciwstawne do teorii reprezentowanej przez promotora jego pracy doktorskiej J.J. Thompsona. Siedząc przy kolacji Bożonarodzeniowej w 1911 r. zaproponował pewien nowy model atomu…
Rutherforda atom jądrowy

♦ Dzięki użyciu wag o wysokiej czułości Lavoisier udowodnił podstawowe stwierdzenie, że masa w reakcjach chemicznych pozostaje niezmieniona.
Lavoisier i prawo zachowania masy

♦ Sama wielość pierwiastków chemicznych jest wyzwaniem dla chemików XIX w. Zastanawiają się oni czy istnieją jeszcze jakieś nieodkryte nowe pierwiastki. Natomiast Rosjanin Mendelejew rozwiązuje częściowo tę zagadkę w interesujący sposób. 
Mendelejew i układ okresowy