Läraren och atomerna

John Dalton var en lycklig man. Han hade alltid velat undervisa, trots att detta under 1700-talet var mindre vanligt för någon med hans sociala bakgrund. Han var son till en vävare som ägde ett stycke mark, och som många barn på den tiden måste John arbeta i mycket ung ålder. Men så småningom gick det bättre för honom: År 1793 fick han tjänsten som docent i matematik och naturfilosofi vid New College i Manchester. En kort tid senare blev han också medlem i Manchester Literary and Philosophical Society, ett av de framstående vetenskapliga sällskapen i slutet av 1700-talet. Dalton trivdes med att föreläsa och hade till och med börjat undervisa på en skola i sin hemtrakt när han var tolv år. Han älskade också vetenskap, och den nya tjänsten lät honom kombinera sina båda brinnande intressen.

Biografi och Historik Bakgrund