Ο Λίμπιχ και η διατροφή

Το φως του ήλιου περνούσεµέσα από το ψηλό παράθυρο πέφτοντας πάνω στο βιβλίο που κρατούσε ένας άνδραςµε χαρακτηριστικά ωοειδές πρόσωπο. Το φιλικό του πρόσωπο, το οποίο ήταν αφοσιωµένο στο διάβασµα το στεφάνωναν άσπραµαλλιά. Φαινόταν απορροφηµένος καθώς ταµάτια του έτρεχαν γρήγορα στις σειρέςµε τα γράµµατα.  "Κύριε Λίµπιγκ, Ο Κύριος Μάσπρατ είναι εδώ". Η υπηρέτρια χρειάστηκε να επαναλάβει δύο φορές την
πρόταση έως ότου ο ηλικιωµένος άνδρας να διακόψει τηµελέτη του ογκώδους βιβλίου που κρατούσε στα χέρια  του  και  να  χαµογελάσει  ευγενικά.  Ένας  επισκέπτης µπήκε  στο  δωµάτιο,  ακολουθώντας  την υπηρέτρια. Ο Λίµπιγκ χαµογέλασε και πλησίασε το νεοφερµένο. ...

Βιογραφίες και ευρύτερα ιστορικά πλαίσια – αναδρομές

Αφηγηματικές πηγές

LIEBIG HD (Video)

Εκπαιδευτικό υλικό

Ιστορικές πηγές

  • Πρωτεύουσες πηγές
    Liebig, Justus et. al.: Liebig’s Extract of Meat, in: The Lancet 86, Ausgabe 2199 (10.1865), S. 469, doi: 10.1016/S0140-6736(02)58409-9.
    Parloa, Maria/Liebig’s Extract of Meat Company: One Hundred Ways to use Liebig Company’s Extract of Beef: A Guide for American Housewives, London 1897.
    Squire, W.Stevens: Liebig’s Extract of Beef and Food for Infants, in: The Lancet 86, Ausgabe 2196 (09.1865), S. 386–387, doi: 10.1016/S0140-6736(02)55227-2.

Δείτε Επίσης